Το Τμήμα

Το Τμήμα Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών ιδρύθηκε το 2020 σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Αποστολή του τμήματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς θέσης του πανεπιστημίου με την εφαρμογή συμφωνιών για ακαδημαϊκά προγράμματα που συνδιοργανώνονται από τo Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλα αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Η στρατηγική μας είναι να επενδύσουμε στους ανθρώπους και η πρακτική μας είναι να συνεργαζόμαστε με την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με βάση ένα σύστημα αξιών, εμπιστοσύνης, σταθερότητας και αξιοπιστίας με την ηθική και τη δικαιοσύνη, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και εφαρμόζοντας την αξιοκρατία και τη λογοδοσία του πανεπιστημίου στην κοινωνία. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε την εντατικοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πολυπολιτισμικότητας, της διεθνούς καινοτομίας και του ακαδημαϊκού κοσμοπολιτισμού.

Στόχος του τμήματος είναι η διοικητική υποστήριξη των συμφωνιών για τους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στα διεθνή ακαδημαϊκά προγράμματα με τη φροντίδα όλων των νομοθετικών απαιτήσεων. Το τμήμα μας αποτελείται από μια έμπειρη ομάδα που είναι σε θέση να βοηθήσει τους διεθνείς φοιτητές να προσαρμοστούν στην ελληνική κουλτούρα και να απολαύσουν τόσο τις σπουδές τους όσο και τη φιλοξενία που προσφέρει ο Ελληνικός λαός. Ειδικότερα, το τμήμα μας ασχολείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

– Η υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών εγγεγραμμένων στα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών του ιδρύματος κατά την επικοινωνία τους με άλλους δημόσιους οργανισμούς σε θέματα που σχετίζονται με την κατοικία τους στη χώρα.

– Η φροντίδα, σε συνεργασία με άλλα τμήματα, για τη διεξαγωγή μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας ή/και μαθημάτων υποστήριξης άλλων ξένων γλωσσών, που απευθύνονται στους αλλοδαπούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

– Η παροχή γενικών οδηγιών και πληροφοριών σε όσους ενδιαφέρονται, για θέματα που σχετίζονται με τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών.