Προπτυχιακές Σπουδές

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Applied Philosophy in Business Decision Making

Διατμηματικό

Αγγλική

8 εξάμηνα (πλήρους φοίτησης)