Προπτυχιακές Σπουδές

Στην παρούσα φάση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ίδρυση Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.