Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Σχολή

Επισπεύδον Τμήμα

Τίτλος ΠΜΣ

 Τύπος

Διάρκεια Φοίτησης

Γλώσσα Διδασκαλίας

Δυνατότητα Μερικής Φοίτησης

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DEEP LEARNING – ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

 

Διατμηματικό

3 εξ.

Ελληνική – Αγγλική

ΝΑΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY – ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Αυτοδύναμο

3 εξ.

Αγγλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

WORLD TEXTILE ENGINEERING ADVANCED MASTER: WE-TEAM – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Διιδρυματικό

4 εξ.

Αγγλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABILITY STRATEGIES – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

 

Αυτοδύναμο

3 εξ.

Αγγλική

ΝΑΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ADVANCED TECHNOLOGIES IN CULTURAL  HERITAGE (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)

 

Διιδρυματικό

3 εξ.

Αγγλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND VISUAL COMPUTING – ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Διιδρυματικό

3 εξ.

Ελληνική – Αγγλική – Γαλλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

CYBERSECURITY – ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Διιδρυματικό

3 εξ.

Ελληνική – Αγγλική

ΝΑΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

MSc IN OIL AND GAS PROCESS SYSTEMS ENGINEERING – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

Αυτοδύναμο

4 εξ.

Ελληνική – Αγγλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

MSc IN ENERGY SYSTEMS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Διιδρυματικό

4 εξ.

Αγγλική

ΝΑΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

MSc IN ADVANCED PRODUCT DESIGN ENGINEERING AND MANUFACTURING – ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Διιδρυματικό

4 εξ.

Αγγλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ENERGY AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENTS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Αυτοδύναμο

3-4 εξ.

Ελληνική – Αγγλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ENVIRONMENTAL COMMUNICATION AND HEALTH PROMOTION – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

Αυτοδύναμο

3 εξ.

Ελληνική – Αγγλική

ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ENVIRONMENTAL HEALTH AND COMMUNICATION IN GENERAL AND SPECIAL EDUCATION AND TRAINING – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτοδύναμο

3 εξ.

Αγγλική

ΟΧΙ